CK Reeks 2: Droomscenario?

13 feb 2019 | herman

Er stond dinsdagavond een topper op programma, en die kwam er ook, zij het niet de oorspronkelijk voorziene. Wegens ziekte moest Jan afhaken voor de eerste clash met Carlo, maar die kreeg nu Mart tegenover zich. Opnieuw topmatch, want twee van de drie titelpretendenten.

Carlo opende Engels en er ontspon zich een langdurig maar  goed en wel gelijkopgaand gevecht. Wit leek iets meer te mogen of willen ambiëren, maar in de eindspelfase wist Mart zich niettemin in veiligheid. Na het nodige gemanoeuvreer en de onvermijdelijke stukkenruil stonden er een 4-3 koningspionnenfront en ongelijke lopers op het bord en dus werd vreedzaam besloten: ½ - ½ . In de stand komt Mart opnieuw aan de leiding (7,5/12), maar virtueel staat Jan er het best voor (7/9), voor Carlo (6,5/9). Pittige details: 1) er komt nog altijd die dubbele confrontatie tussen Jan en Carlo, 2) die ene helft, i.c. de uitgestelde partij, vindt nu helemaal op het einde plaats, mogelijk het alles beslissende moment en 3) de week daarvóór moet Jan ook Mart nog partij geven. Het ziet er dus naar uit dat de titelkandidaten tot op het einde intens zullen mogen en moeten bezig zijn om (te proberen) hun ambitie waar te maken. Wie heeft toch dat scenario bedacht?  

De andere partij speelde zich af in de regionen van de rangschikking waarin de 1ste stek al een tijdje uit de gedachten is gebannen. Patrick zocht het in de Koningsindische opzet van Paul in de Sämisch-richting. Er kwam een lange versus korte rokade bovenop, wat vuur beloofde. Patrick schoof zonder dralen zijn koningsvleugelpionnen voorwaarts, Paul moest proberen te counteren door al hinnikend in te vallen achter de opgerukte pionnen, om het zwaardere materiaal daar te neutraliseren en de zwarte dame, die geleidelijk in in ruimtelijke moeilijkheden was gekomen, te bevrijden. Dat lukte niet helemaal, ondanks alle compenserende of tegenspel (met matdreigingen) zoekende pogingen, zodat zwart ten slotte het onderspit moest delven: 1-0.  Met die zege schuift Patrick de rode lantaarn door aan Gert (die wel nog een wedstrijd te goed heeft) en beent hij Paul bij op plaats 6. Ook hier dus spanning alom omtrent wie waar zal eindigen.

RSS-feed  SKOG op Facebook SKOG op Twitter Youtube  Picasa 

Clubavond

Geannuleerd

0 spelers aangemeld

Dagelijkse puzzel

Laatste reacties

Belgian Chess History

Liga Antwerpen

SKOG op Facebook

Actueel

Kalender

1 jaar geleden

10 jaar geleden

Fotoalbum

Handig